Aktuální informace

1.4.2022 Zrušen technický předpis Ministerstva dopravy

TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace

15.3.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

VL 1 - Vozovky a krajnice, VL 2 - Odvodnění

14.2.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 85 - Zpomalovací prahy, dodatek č. 1

15.11.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 12 - Trvalé oplocení

15.11.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 97  - Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací

14.9.2021 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro-  a strojně- technologického díla a  pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvl

30.4.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 1 - Všeobecně, změna č. 1

1.3.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 31 - Opravy betonových konstrukcí

1.3.2021 Nové znění MP tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů MD

Metodický pokyn, kterým se stanovuje jednotný postup tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů Ministerstva dopravy

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 19C - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 42 - Opravy, obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí mostů

15.10.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 96 změna č. 1 - Vysprávky vozovek tryskovou metodou 

27.7.2020 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

13.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 30 - Speciální zemní konstrukce

9.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 18 oprava č.1 - Betonové konstrukce a mosty

1.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 114, dodatek č. 4 / konsolidované znění - Svodidla na pozemních komunikacích

4.5.2020 Schválení obchodních podmínek

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

27.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 16 - Piloty a podzemní stěny

22.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 21 - Izolace proti vodě - dodatek č. 1

14.2.2020 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 146 - Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích

zajímavé akce

Seminář osob vykonávajících stavební doozor na stavbách PK

(13. 4. 2022)

http://www.silvyvoj.cz/seminar_stavebni_dozor_pozvanka.pdf

 

Diagnostika a spáva mostů 2022 - Diagnostické průzkumy předpjatých mostů ve správě ŘSD ČR

(21. 4. 2022)

silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/odborne-akce/diagnostika-a-sprava-mostu-2022

 

Zemní práce v Evropě

(21. - 22. 4. 2022)

https://www.earthworks2022.org/

 

27. Mezinárodní sympozium MOSTY

(16.-17. 6. 2022)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

16. Konference Dopravní infrastuktura
(8.-9. 6. 2022) 

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(20. 9. 2022)

https://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

29. Silniční konference 2022

(5.-6. 10. 2022)

https://www.silnicnikonference.eu

 

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.