Úvodní strana > Schvalování výrobků a systémů >

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Export do csv

Vyhledat prohledat

 Dopravní zařízení pro přechodné značení     Ostatní výrobky     Proměnné a prosvětlené svislé dopravní značky a ukazatele rychlosti     Směrové sloupky, odrazky, dopravní knoflíky     Stálé a přenosné dopravní značky a vodicí tabule     Výstražná světla a návěstidla       vybrat vše
Název výrobkuVýrobceDistributorSchválenoPlatnost
Výstražné světlo - Signalizační halogenové světlo SHS 10 (10W)ES Prohlášení o shodě výrobce č. DZ-V-010-2009 (SHS 10) a č. DZ-V-020-2009 (SHS 20) ze dne 21.9.2009 a ES Certifikáty shody č. 1014-CPD-0001 a č. 1014-CPD-0002 EZÚ s.p. Pod Lisem 129, Praha 8
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 506/2006-120-STSP/3
Výstražné světlo - Signalizační halogenové světlo SHS 20 (20W)ES Prohlášení o shodě výrobce č. DZ-V-010-2009 (SHS 10) a č. DZ-V-020-2009 (SHS 20) ze dne 21.9.2009 a ES Certifikáty shody č. 1014-CPD-0001 a č. 1014-CPD-0002 EZÚ s.p. Pod Lisem 129, Praha 8
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 506/2006-120-STSP/4
Výstražné světlo - Signalizační světlo HIT-LEDIX-200 LEDES Certifikát shody č. 1014-CPD-0014 a ES Prohlášení shody DZ-V-030-2011 vydané výrobcem
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 362/2011-910-STSP/2
Dopravní návěstidlo 200 mm a 300 mm - Typ Standard, Mondial - optika žárovkaES certifikát shody č. 1304-CPD-0006 a č. 1304-CPD-0007, NO č. 1304 SIQ, Slovinsko a prohlášení shody dovozce o shodě s ČSN EN 1268-1:2007 č. DZ-D-S-300-2010
HIT HOFMAN, s.r.o.SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H 370/2010-120-STSP/2
Dopravní návěstidlo 200 mm a 300 mm - Typ Standard, Mondial, Futura - optika LEDES certifikáty shody č. 1304-CPD-0003, č. 1304-CPD-0004 a č. 1304-CPD-0005, NO č. 1304 SIQ Slovinsko a prohlášení shody dovozce o shodě s ČSN EN 12368-1:2007 č. DZ-D-S-310-2010
HIT HOFMAN, s.r.o.SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H 370/2010-120-STSP/3
Značící knoflík SWAREFLEX - Model 3551/3552, 3547/3548ES Prohlášení o shodě výrobce ze dne 27.6.2006 a 27.10.2009
HIT HOFMAN, s.r.o.SWAROVSKI D. & CO. 431/2010-120-STSP/3
Značící knoflík LEVELITE, SWAROLINE, SWAROEXITES Prohlášení o shodě výrobce ze dne 15.1., 6.6. a 18.9. 2008
HIT HOFMAN, s.r.o.SWAROVSKI D. & CO. 431/2010-120-STSP/4
Silniční clony proti oslnění-
HIT HOFMAN, s.r.o.Beilharz GmbH & Co. KG 173/2011-120-STSP/2
Informační panel pro měření rychlosti vozidel typ: IPR 10Y-R„Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 4/2014“ ze dne 24. 10. 2014, „Protokol o zkoušce č. 41/124034/2014“ ze dne 15. 10. 2014 vydané Silničním vývojem – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „ES Prohlášení o shodě“ ze dne 30. 10. 2014 a „Prohlášení shody“ ze dne 27. 10. 2014 vydané žadatelem
NWK TECHNOLOGY s.r.o.NWK TECHNOLOGY s.r.o. 723/2014-120-STSP/4
24. 10. 2019
Odrazové zrcadlo typ: ATOP 600„Protokol o zkoušce č. 49/124038/2014“ ze dne 14. 11. 2014, „Stavební technické osvědčení č. 3.2/2014“ ze dne 29. 10. 2014, „Protokol č. 3.2/2014/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 1. 12. 2014, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2014/3.2“ ze dne 1. 12. 2014 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě“ ze dne 2. 12. 2014 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení byla „Zpráva č. 2.2/2014/AO o posouzení systému řízení výroby“ ze dne 28. 11. 2014 vydaná autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno
A TOP, s.r.o.A TOP, s.r.o. 3/2015-120-TN/2
29. 10. 2019
Světelná tabule VMS board„Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 10/2009“ ze dne 18. 6. 2014, „Protokol o zkoušce č. 64/129050/2009“ ze dne 9. 10. 2009 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA pod č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody“ ze dne 25. 7. 2014 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení byl „EMC Test Report M090442“ vydaný 4. 5. 2009 EMC Technologies Pty Ltd, 176 Harrick Road, Keilor Park Victoria Australia 3042
Stavba a údržba silnic s.r.o.Bartco Traffic Equipment Pty.Ltd. 289/2014-120-STSP/8
29. 10. 2019
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: AP-Lam.zn„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-24.2/2014“ ze dne 21. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 03/2014“ ze dne 21. 7. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 21. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 685/2014-120-STSP/2
30. 10. 2019
Návěstidlo světelného signalizačního zařízení typ: FUTURA„EC Certificate of Conformity 1304-CPD-0003 A4“ ze dne 15. 10. 2012 vydané notifikovanou osobou č. 1304 SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaska cesta 2, Si-1000 Ljubljana, Slovenia, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. SG0119/2014“ ze dne 1. 7. 2014 vydané žadatelem
AŽD Praha s.r.o.Swarco Futurit Verkehrssignalsysteme GmbH 698/2014-120-STSP/2
30. 10. 2019
Nosná příhradová konstrukce velkoplošné značky typ: A1, A2, B1, B2, C1 a C2„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-16.2/2014“ ze dne 16. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 05/2014“ ze dne 16. 7. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 687/2014-120-STSP/2
31. 10. 2019
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: AP-VP-Lis.zn„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-12.2/2014“ ze dne 2. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 18/2014“ ze dne 2. 7. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 2. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 686/2014-120-STSP/2
31. 10. 2019
Proměnná dopravní značka a zařízení pro provozní informace typ: ST M-SPOT LITE R16 48X48 RGB SWTPK„EC – Certificate of Conformity 1304-CPR-0016“ ze dne 13. 2. 2014 vydané notifikovanou osobou č. 1304 SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech“ ze dne 16. 9. 2014 vydané výrobcem
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.SWARCO LEA d.o.o. 682/2014-120-STSP/2
31. 10. 2019
Směrový sloupek typ: P červený„Protokol č. 1388-CPR-12.2/2014 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 14. 7. 2014, „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-12.2/2014“ ze dne 15. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 08/2014“ ze dne 15. 7. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky“ ze dne 15. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 719/2014-120-STSP/2
15. 11. 2019
Směrový sloupek typ: P-1500, P-1250, P-1200, P-1000, P-900, PS-300„Protokol č. 1388-CPR-27.2/2014 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 28. 7. 2014, „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-27.2/2014“ ze dne 29. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 07/2014“ ze dne 29. 7. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky“ ze dne 29. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 718/2014-120-STSP/2
15. 11. 2019
Směrový sloupek typ: F bílý„Protokol č. 1388-CPR-29.2/2014 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 28. 7. 2014, „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-29.2/2014“ ze dne 29. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 10/2014“ ze dne 29. 7. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky“ ze dne 29. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 717/2014-120-STSP/2
15. 11. 2019
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 549Prohlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2015/3.2 a Stavebně technické osvědčení č. 6.2/2014.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 310/2016-120-TN/4
5. 12. 2019
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 548Prohlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2015/2.2 a Stavebně technické osvědčení č. 5.2/2014.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 312/2016-120-TN/4
5. 12. 2019
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 858ABProhlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2015/1.2 a Stavebně technické osvědčení č. 4.2/2014.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 313/2016-120-TN/4
5. 12. 2019
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 556Prohlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2015/4.2 a Stavebně technické osvědčení č. 7.2/2014.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 316/2016-120-TN/4
5. 12. 2019
Informační panel pro měření rychlosti vozidel typ: IPR10 C3LOsvědčení o vhodnosti výrobku č.5/2014, Protokol o zkoušce typu č. 41/124034/2014, Prohlášení shody ze dne 17. 12. 2014
NWK TECHNOLOGY s.r.o.NWK TECHNOLOGY s.r.o. 86/2016-120-TN/4
11. 12. 2019
Směrový sloupek typ: Z11a, b; typy: GS-SF 330, GS-SF 800, GS-SF 1050; identifikační kódy: GS-SF330-13.2/2017, GS-SF800-13.2/2017 a GS-SF1050-13.2/2017Prohlášení o vlastnostech č. 24/2017, č. 28/2017, č. 29/2017; Označení CE; Protokol o zkoušce č. 12/128004/2008, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-13.2/2017, Oznámení o zrušení ES - Certifikátu shody č. 1388-CPD-3.2/2009 a poslední platné "Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 82/2017-120-TN/3"
GS PLUS s.r.oGS PLUS s.r.o. 24/2018-120-TN/5
13. 12. 2019
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 546Prohlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2010/2.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 2.2/2010.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 311/2016-120-TN/4
11. 1. 2020
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 558Prohlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2010/3.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 3.2/2010.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 314/2016-120-TN/4
11. 1. 2020
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 554Prohlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2010/1.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 1.2/2010.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 315/2016-120-TN/4
11. 1. 2020
Stálé svislé dopravní značky typ: dopravní značky prosvětlené varianta: bezpečnostní nebo orientační„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-030535“ ze dne 29. 11. 2013, „Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku č. 090-030534“ ze dne 29. 11. 2013 vydané oznámeným subjektem č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 4/2013“ ze dne 29. 11. 2013 vydané žadatelem
Značky Praha s.r.o.Značky Praha s.r.o. 2/2015-120-TN/2
31. 1. 2020
Podpěrná konstrukce příhradového typu A35„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-7.2/2014“ ze dne 2. 7. 2014, „Protokol č. 1388-CPR-7.2/2014“ ze dne 12. 6. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 21/2014“ ze dne 2. 7. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 2. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 458/2014-120-STSP/4
28. 2. 2020
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: 2K+K FeZn - přenosné„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-8.2/2014“ ze dne 19. 6. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Protokol o zkoušce č. 22/125015“ ze dne 12. 5. 2005 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o. a „Prohlášení shody“ ze dne 2. 1. 2015 vydané žadatelem
KOPEČNÝ – K+K, s.r.o.KOPEČNÝ – K+K, s.r.o. 17/2015-120-TN/2
28. 2. 2020
Směrovací deska Z4„Protokol o zkoušce č. 27/128021/2008“ ze dne 7. 4. 2008 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody“ ze dne 22. 1. 2015 vydané žadatelem
NVB LINE s. r. o.Wemas Absperrtechnik GmbH 14/2015-120-TN/2
28. 2. 2020
Vodicí trvale svítící knoflík typ: Návěstidlo PDS-400„Protokol o zkoušce č. 23/120012/2010“ ze dne 3. 5. 2014 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody“ ze dne 17. 5. 2010 vydané žadatelem
PDSystems s.r.o.PDSystems s.r.o. 30/2015-120-TN/2
31. 3. 2020
Clona proti oslnění typ: DSP L-600, L-900, L-1200„Certificate Nr. 12/32301627“ ze dne 16. 11. 2012 vydané oznámeným subjektem č. 0370 LGAI Technological Center, S.A./Applus, Campus UAB, Apartado de Correos 18, 08193 Bellaterra (Barcelona), Spain a „Prohlášení o vlastnostech“ ze dne 2. 3. 2015 vydané výrobcem
Značky Morava a.s.Kwazar corporation Sp. z o.o. 28/2015-120-TN/2
31. 3. 2020
Návěstidlo světelného signalizačního zařízení typ: Dopravní návěstidlo Siemens Silux1.230, Silux1.230D„EC – Certificate of Conformity 1304-CPD-0029 A1“ ze dne 25. 10. 2012 vydané notifikovanou osobou č. 1304 SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, „Označení CE“ a „Prohlášení o stálosti vlastností č. 00029 A1“ ze dne 23. 1. 2015 vydané výrobcem
ELTODO a.s.Siemens AG 23/2015-120-TN/2
31. 3. 2020
Návěstidlo světelného signalizačního zařízení typ: Dopravní návěstidlo Siemens Silux1.40, Silux1.40D, Silux1.40DLC„Certificate of constancy of performance 1304-CPD-0008“ ze dne 14. 8. 2013 vydané oznámeným subjektem č. 1304 SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, „Označení CE“ a „Prohlášení o stálosti vlastností č. 0008“ ze dne 23. 1. 2015 vydané výrobcem
ELTODO a.s.Siemens AG 24/2015-120-TN/2
31. 3. 2020
Zábrana pro označení uzavírky č. Z 2Prohlášení shody č. PS-MPMD0113-Z2-180502, Certifikát č. 090-037895, Technická specifikace č. 090-037893, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-037894.
HICON-dopravní značení, s.r.o.HICON-dopravní značení, s.r.o. 161/2018-120-TN/5
31. 3. 2020
Směrovací desky Z 4 (Z 4a, Z 4b, Z 4c, Z 4d, Z 4e)Prohlášení shody č. PS-MPMD0113-Z4-180502, Certifikát č. 090-037895, Technická specifikace č. 090-037893, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-037894.
HICON-dopravní značení, s.r.o.HICON-dopravní značení, s.r.o. 161/2018-120-TN/4
31. 3. 2020
Přenosné svislé dopravní značkyProhlášení shody č. PS-MPMD0113-PSDZ-180502, Certifikát č. 090-037895, Technická specifikace č. 090-037893, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-037894.
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 161/2018-120-TN/3
31. 3. 2020
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 911 modrý„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2015/3.2“ ze dne 6. 5. 2015, „Protokol č. 3/2/2015/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 5. 5. 2015, „Stavební technické osvědčení č. 3/2/2015/AO“ ze dne 3. 4. 2015 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 1/2015“ ze dne 6. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o.Ennis Paint, Inc. 56/2015-120-TN/15
3. 4. 2020
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 948 modrý„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2015/4.2“ ze dne 6. 5. 2015, „Protokol č. 4/2/2015/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 5. 5. 2015, „Stavební technické osvědčení č. 4/2/2015/AO“ ze dne 3. 4. 2015 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 1/2015“ ze dne 6. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o.Ennis Paint, Inc. 56/2015-120-TN/14
3. 4. 2020
Dopravní knoflík STIM typ: 101 SP odražeč modré barvy„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2015/1.2“ ze dne 6. 5. 2015, „Protokol č. 1/2/2015/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 5. 5. 2015, „Stavební technické osvědčení č. 1/2/2015/AO“ ze dne 3. 4. 2015 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 1/2015“ ze dne 6. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o. 56/2015-120-TN/11
3. 4. 2020
Dopravní knoflík STIM typ: 101 a 101CR odražeč modré barvy„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2015/2.2“ ze dne 6. 5. 2015, „Protokol č. 2/2/2015/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 5. 5. 2015, „Stavební technické osvědčení č. 2/2/2015/AO“ ze dne 3. 4. 2015 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 1/2015“ ze dne 6. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o.STIM, spol. s r.o. 56/2015-120-TN/10
3. 4. 2020
Směrový sloupek s odrazkami“ typ: „P-1500, P-1250, P-1200, P-1000, P-900, PS-300Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-27.2/2014“ ze dne 6. 10. 2014, „Doplněk č. 1 k protokolu č. 1388-CPR-27.2/2014 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 6. 10. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 7/2014“ ze dne 6. 10. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky“ ze dne 6. 10. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 49/2015-120-TN/2
15. 5. 2020
Směrový sloupek“ typ: „F“ bílýOsvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-29.2/2014“ ze dne 6. 10. 2014, Doplněk č. 1 k protokolu č. 1388-CPR-29.2/2014 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 6. 10. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 10/2014“ ze dne 6. 10. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky“ ze dne 6. 10. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 48/2015-120-TN/2
15. 5. 2020
Odrazka typ „Svodidlová odrazka"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-28.2/2014“ ze dne 6. 10. 2014, „Doplněk č. 1 k protokolu č. 1388-CPR-28.2/2014 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 6. 10. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 2/2014“ ze dne 6. 10. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky“ ze dne 6. 10. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 47/2015-120-TN/2
15. 5. 2020
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: „AP-L.Al"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-21.2/2014“ ze dne 24. 10. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 13/2014“ ze dne 24. 10. 2014 a „Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 24. 10. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 611/2014-120-STSP/4
15. 6. 2020
Stálé svislé dopravní značení, typ: Fe-Zn-Li, varianta: štíty svislé dopravní značky (FeZn plech s ohybem, objímky a profil „C“ z Al slitiny) základní, zvětšená a zmenšená velikost, činná plocha sloupem - retroreflexní fólieScotchlite 3M série 3200, 3900 a 4000, retroreflexní fólie Oralite série 5510, 5710, 5810, 5910 a 6910"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-028495" ze dne 30.4.2015 vydané oznámeným subjektem č. 1020 Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, "Označení CE" a "Prohlášení o vlastnostech 1/2015" ze dne 4.6.2015 vydané žadatelem.
RENO ŠUMAVA a.s.RENO ŠUMAVA a.s. 72/2015-120-TN/2
30. 7. 2020
Stálé svislé dopravní značení, typ: Fe-Zn-Li, varianta: štít lisovaný FeZn plech s ohybem, objímky a profil „C“ z Al slitiny, základní, zvětšená a zmenšená velikost, sloupky Ø 60 z FeZn činná plocha sítotiskem s soulepem - retroreflexní fólie Scotchlite 3M 1. a 2. třídy, retroreflexní fólie Oralite série 5510, 5710, 5810, 5910 a 6910"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-028800" ze dne 30.4.2015 vydané oznámeným subjektem č. 1020 Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, "Označení CE" a "Prohlášení o vlastnostech 1/2015" ze dne 4.6.2015 vydané žadatelem
RENO ŠUMAVA a.s.RENO ŠUMAVA a.s. 78/2015-120-TN/2
30. 7. 2020
Přenosná návěstidla světelného signalizačního zařízení pro řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhuProhlášení shody č.DZ-V-550-2015 ze dne 10.4.2015 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení byly "EC-Certificate og Conformity 1304-CPD-0003 A4" ,"EC-Certificate og Conformity 1304-CPD-00034 A4", "EC-Certificate og Conformity 1304-CPD-0005 A4", "EC-Certificate og Conformity 1304-CPD-0006 A2", "EC-Certificate og Conformity 1304-CPD-0007 A2" ze dne 15.10. 2012 vydané notifikovanou osobou č. 1304 SIQ - Slovenian Institute of Quality and Meterology, Ljubljana, Slovenia.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 51/2015-120-TN/2
31. 7. 2020
Přenosné svislé dopravní značky retroreflexní typ: GS-PRE„Prohlášení shody č. 14/2015“ ze dne 9. 6. 2015 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení je „Protokol o zkoušce č. 28/120015/2010“ ze dne 10. 5. 2010, „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-7.2/2013“ ze dne 15. 11. 2013, „Zpráva o dohledu č. 23.2.2/2014“ ze dne 2. 12. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o vlastnostech č. 1.1/2015“ ze dne 4. 3. 2015 vydané žadatelem
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 83/2015-120-TN/2
31. 7. 2020
Dopravní kužel typ: RS75032C, RS50020C, RS50025C, RS75040C, RS75050C, RS100070C, RS100090C„Prohlášení shody č. 15/2015“ ze dne 11. 6. 2015 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení byly „Test Report No. 247/7533846“ ze dne 12. 8. 2010 a „Test Report No. 247/7536676“ ze dne 12. 8. 2010 vydané BSI Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, United Kingdom
GS PLUS s. r. oEuro Highway Safety Limited (EHSL) 89/2015-120-TN/2
15. 8. 2020
Směrový sloupek typ: Baliseta GS“ variant:  „J11 – sloupek bílé barvy a  J12 – sloupek zelené barvy„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2015“ ze dne 13. 4. 2015, „Protokol č. 1388-CPR-10.2/2015 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 13. 4. 2015, „Protokol č. 21/125019/2015“ ze dne 10. 4. 2015 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 8/2015“ ze dne 9. 6. 2015 vydané žadatelem
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 85/2015-120-TN/2
15. 8. 2020
Digitální informační tabule pro měření rychlosti typ "DR 300, DR 400"Prohlášení shody ze dne 6. 11. 2015 a Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 6/2010, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č. j. 110/2015-120-TN/3
DAS elektro s. r. o.DAS elektro s. r. o. 110/2015-120-TN/6
11. 9. 2020
Digitální informační tabule pro měření rychlosti typ DR700Z, DR800Z, DR1700Z, DR1800ZProhlášení shody ze dne 6. 11. 2015 a Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 2/2015, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č. j. 109/2015-120-TN/3
DAS elektro s. r. o.DAS elektro s. r. o. 109/2015-120-TN/6
11. 9. 2020
Dopravní knoflík STIM typ: 101 a 101 CR„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-18.2/2015“ ze dne 5. 5. 2015, „Protokol č. 1388-CPR-18.2/2015 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 4. 5. 2015 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o vlastnostech č. 1/2015“ ze dne 5. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o.STIM, spol. s r.o. 56/2015-120-TN/13
15. 9. 2020
Dopravní knoflík STIM typ: 101 SP„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-17.2/2015“ ze dne 5. 5. 2015, „Protokol č. 1388-CPR-17.2/2015 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 4. 5. 2015 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 1/2015“ ze dne 5. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o. 56/2015-120-TN/12
15. 9. 2020
Dopravní zařízení Z4 směrovací deska“ typ „AP-Z4, provedení: jednostranná, oboustrannáProtokol o zkoušce č. 40/125037/2015 ze dne 4. 7. 2015 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a "Prohlášení shody" ze dne 3. 7. 2015 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení dále byly dokumenty "Certificate of Conformity" ze dne 27. 8. 2015 a "Declaration of Conformity" ze dne 15. 7. 2009.
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 102/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Sloupky svislých dopravních značek typ: "AP"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-20.2/2014 ze dne 24. 9. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, "Označení CE", "Prohlášení o vlastnostech č. 16/2014" ze dne 29. 9. 2014 a "Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky" ze dne 29. 9. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 100/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Svislá dopravní značka proměnná hranolová typ: "AP-PDZ-hr"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-15.2/2014 ze dne 16. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, "Označení CE", "Prohlášení o vlastnostech č. 17/2014" ze dne 21. 7. 2014 a "Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12966-1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku" ze dne 21. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 97/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Modulární řadič pro řízení SSZ typ: EuroController EC-2„Declaration of Conformity“ ze dne 30. 4. 2015 vydané výrobcem. Podkladem pro schválení dále byl „Certificate of Compliance“ ze dne 1. 9. 2005 vydané Dijkstra Advies, Research & MC, Vijzelmolenlaan 7, 3447 GX, Woerden, The Netherlands
SPEL, a. s.Imtech Traffic and Infra B. V. 99/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Vodicí deska Z5 s vodicím prahemProhlášení shody ze dne 27. 8. 2015 včetně protokolu o zkoušce č. 49/125046/2015, která byla provedena společností Silniční vývoj - ZDZ s. r. o., Jílkova 1634/76, 615 00 Brno, IČ 64507181
NVB LINE s. r. o.Klemmfix GmbH 112/2015-120-TN/3
30. 9. 2020
Clony proti oslnění GSR výšky 120 cmProhlášení o vlastnostech č. 107/17.08.2015 vydané výrobcem dne 17. 8. 2015 a označení CE
GS PLUS s. r. oSC GIROD Semnalizare rutiera SRL 111/2015-120-TN/3
30. 9. 2020
Dopravní knoflík - DK 101 HBOsvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR - 090-017136, Prohlášení o vlastnostech č. PV - 017136 a označení CE
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 117/2015-120-TN/2
31. 10. 2020
Clony proti oslněníProhlášení o vlastnostech ze dne 23. 8. 2013, Certifikát o shodě č. 0760-CPD-0504, označení CE a Protokol o zkoušce č. V4 - 79/2004
RENA NOVA s.r.o.Maibach GmbH 95/2015-120-TN/5
30. 11. 2020
LED Signal Head SUPREME 230 VOsvědčení o stálosti vlastností č. 0958 - CPD - VL-007/2, Prohlášení o vlastnostech č. 02/2015 a označení CE
SPEL, a. s.Imtech Traffic and Infra B. V. 120/2015-120-TN/5
30. 11. 2020
LED Signal Head SUPREME 42 VOsvědčení o stálosti vlastností č. 0958 - CPD - VL-007/2, Prohlášení o vlastnostech č. 01/2015 a označení CE
SPEL, a. s.Imtech Traffic and Infra B. V. 119/2015-120-TN/5
30. 11. 2020
Dopravní knoflík ŚNIEŹKA1Prohlášení o vlastnostech a označení CE
Značky Morava a.s.DOBPLAST Filip Dobrzyński 130/2015-120-TN/3
31. 12. 2020
Vodící práh CZ7, identifikační kód: 240Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 33/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Zpomalovací práh na 10 km/h; identifikační kód: 232, 233Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 31/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Vodící práh CZ3, identifikační kódy: 225, 225KProhláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 32/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Zpomalovací práh na 20 km/h; identifikační kód: 230, 231Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 30/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Vodící obrubník, identifikační kody: 229, 229KProhláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.REPLAST PRODUKT, spol. s r.o. 34/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most s vložkou; identifikační kód: 265, 266Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 36/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Malý zpomalovací polštář; identifikační kód: 276Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 38/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Zpomalovací práh univerzální; identifikační kód: 272, 273Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 37/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most malý; identifikační kód: 290Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 41/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most s vložkou úzký; identifikační kód: 236,237Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 40/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most s víkem; identifikační kód: 270,271Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 39/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Řadič SSZ pro řízení dopravy na křižovatkách pozemních komunikacíCertifikát typu č. 08.537.416 ze dne 11. 2. 2016, Prohlášení o shodě ze dne 24. 3. 2016, Technické podmínky ze dne 3. 5. 2011.
AŽD Praha s.r.o.AŽD Praha s.r.o. 246/2016-120-TN/3
11. 2. 2021
Zvýrazňující sloupek:
 • Typ PC-65NSRW-BS  - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 650 mm
• Typ PC-100NSRW-BS  - oranžový sloupek se 4 bílými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm
• Typ PC-80NSRW-BS - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
• Typ PC-80NSBLW-BS - černý sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
• Typ PC-80NSBLY-BS  - černý sloupek se 4 červenými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm
• Typ PC-100NSWHR-BS - bílý sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
• Typ DK-7BS-M80 - černý/šedý sloupek se 2 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
Prohlášení shody ze dne 3. 2. 2016, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku ze dne 11.3.2011
Impuls-B s.r.o.SEKISUI JUSHI B.V. 18/2016-120-TN/2
15. 2. 2021
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 886ABProhlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2016/4.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 2.2/2016.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 309/2016-120-TN/3
21. 3. 2021
Směrový sloupek typ: M modrýProhlášení o shodě č. MM/2017, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2016/6.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 4.2/2016.
PLASTIKA SV s.r.o.PLASTIKA SV s.r.o. 47/2017-120-TN/3
22. 3. 2021
BEST - SVODIDO MALÉ 50; podtypy: základní, doplňkové, koncové, rohové, obloukové R0,5, obloukové R1,0Certifikát č. 040-057711, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 040-057710, Podniková norma PN-BEST-25-2017, výkresová dokumentace, certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/057702, Prohlášení výrobce o shodě ze dne 2. května 2018, Inspekční certifikát č. 040-057715, Zpráva z počáteční inspekce betonárny č. Z04400180042, Protokol č. 040-057125 o stanovení odolonosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích latek metoda "A" - automatické cyklování, Protokol č. 040-56963 o zkouškách pevnosti v tlaku betonu - vodící stěny BEST
BEST, a. s.BEST, a. s. 115/2018-120-TN/3
18. 4. 2021
Zpomalovací elementProhlášení shody č.DZ-D-600-2016, Protokol o zkoušce č.75/125066/2015
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 102/2016-120-TN/3
22. 4. 2021
Svislé dopravní značky přenosné retroreflexní z pozinkovaného plechu typ: BIZETT-ZnLK+K, velikost základní a zvětšenáProhlášení shody ze dne 22.3.2016, Protokol o zkoušce č.2/129002/2009 (optická účinnost), Protokol o zkoušce č.49/129044/2009 (optická účinnost), Protokol o zkoušce č.111/125084/2015 (optická účinnost), Protokol o zkoušce č.57/123023/2003 (mechanická účinnost), Protokol o zkoušce č.P 078/12, Výkresová dokumentace z 01/2008, Protokol o zkoušce č.16/128006/2008, Protokol o zkoušce č.50/129044/2009, Prohlášení shody č.DZ-D-300-2007 (Podkladní deska), Prohlášení shody č.DZ-D-100-2007 (Směrovací deska), Prohlášení o shodě č.DZ-V-020-2009 (Výstražné světlo)
BIZETT CZ s.r.o.BIZETT CZ s.r.o. 107/2016-120-TN/3
22. 4. 2021
Solární svítítící/zvýrazňující knoflík Mk 2 (Mark2)Prohlášení shody ze dne 17.2.2016, Zpráva o provedení zkoušek č. 247/4713382
INTENS Technologies s.r.o.Astucia (UK) Ltd. 101/2016-120-TN/3
29. 4. 2021
Informační ukazatel rychlosti typ: SYDO Traffic GEM CDU 2605Prohlášení shody ze dne 21.3.2019,Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 1/2019 , Certifikát EZÚ č. 1180222
GEMOS CZ, spol. s r.oGEMOS CZ, spol. s r.o 23/2019-120-TN/7
30. 4. 2021
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 101LPCR.C40Prohlášení o vlastnostech č. 015-CPR2014-02-21, Označení CE č. 0086, Protokol o zkoušce č. 42/125040/2015, Osvědčení o stálosti vlastností výrobku č. 0086-CPR-643429, výkres výrobku.
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 91/2016-120-TN/9
10. 5. 2021
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 980Prohlášení o vlastnostech č. 014-CPR2014-02-21, Označení CE č. 0086, Protokol o zkoušce č. 247/7071793, Osvědčení o stálosti vlastností výrobku č. 0086-CPR-643429, výkres výrobku.
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 90/2016-120-TN/6
10. 5. 2021
Tramvajové návěstidlo, typ: GESIG 40V ACProhlášení o vlastnostech č. DOP 05.151.091, Certifikát typu č. 08.202.490, Označení CE, Zpráva o hodnocení č. 08.327.025, Inspekční zpráva č. 1688/90/09/BT/IZ/E
CROSS Zlín a. s.GESIG, Gesellschaft für Signalanlagen, Gesellschaft m.b.H. 107/2017-120-TN/5
12. 5. 2021
Solární svítítící/zvýrazňující knoflík Mk 4 (Mark4)Prohlášení shody ze dne 17. 2. 2016 a Zpráva o provedení zkoušek č. 247/7114113.
INTENS Technologies s.r.o.Astucia (UK) Ltd. 137/2016-120-TN/3
13. 5. 2021
Zpomalovací retardér MP-59Prohlášení o shodě č. DZ-D-S-110-2016, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2016/3.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 6.2/2016.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 25/2017-120-TN/3
14. 6. 2021
Dopravní kužel DK-75S RHProhlášení shody č.: DZ-D-450-2016d ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 195/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Dopravní kužel DK-50S RProhlášení shody č.: DZ-D-450-2016c ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 194/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Dopravní kužel DK-50SProhlášení shody č.: DZ-D-450-2016b ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 193/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Dopravní kužel DK-32Prohlášení shody č.: DZ-D-450-2016a ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 192/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Přenosné svislé dopravní značkyProhlášení shody č. PS-MPMD0113-PSDZ-160503, Certifikát 090-035627, Protokol o výsledku certifikace výrobku č.090-0035626, Technická specifikace 090-035627.
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 204/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-5 LEDProhlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016 a Certifikát shody č. 4/2012.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 201/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-4 LEDProhlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016 a Certifikát shody č. 4/2012.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 200/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Zvolte stranu: 1-100 | 101-200 | 201-281

zajímavé akce

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.