Úvodní strana > Systém jakosti >

Metodický pokyn systému jakosti PK

Metodický pokyn (MP) Systému jakosti pozemních komunikací je základním dokumentem SJ-PK, který stanovuje:

  • zásady uplatňování SJ-PK
  • technické podmínky vymezující požadavky na zajištění kvality dodávek, služeb nebo stavebních prací uplatněním principů platných systémových norem
  • určuje rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k zajištění kvality.

Principy SJ-PK jsou uplatňovány v těchto oblastech oboru PK:

  1. projektové práce (MP, část II/1)
  2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2)
  3. zkušebnictví, laboratorní činnosti (MP, část II/3)
  4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4)
  5. ostatní výrobky (MP, část II/5)
  6. zavádění nových technologií (MP, část II/6)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném od 20.12.2019 (konsolidované znění).

Oznámení změn Mětodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (Věstník dopravy 14/2019)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 19.12.2019.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 31.8.2008.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1.12.2010.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1. 2. 2013.

Datum posledni aktualizace: 24.1.2020

zajímavé akce

83. Mostařské online odpoledne - TROJSKÁ LÁVKA

(20. 5. 2021)

https://www.cbsbeton.eu/cz/akce/betonarska-odpoledne

 

Školení Technologie betonu - vady a poruchy betonových konstrukcí - online

(2. 6. 2021)

Školení TECHNOLOGIE BETONU - Cyklus 5 on-line webinářů - Česká Betonářská Společnost ČSSI (cbsbeton.eu)

 

26. Mezinárodní sympozium MOSTY

(7. - 8. 10. 2021)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

10. ročník Dopravní konference

(2. 9. 2021)

https://www.dopravnikonference.cz

 

Silniční konference 2021

(8. - 9. 9. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu

 

Projektování pozemních komunikací

(23. 9. 2021, upoutávka)

https://www.konference-projektovani.cz

 

Konference asfaltové vozovky 2021

(23. - 24. 11. 2021)

https://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Více

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.