Úvodní strana > Systém jakosti >

Metodický pokyn systému jakosti PK

Metodický pokyn (MP) Systému jakosti pozemních komunikací je základním dokumentem SJ-PK, který stanovuje:

  • zásady uplatňování SJ-PK
  • technické podmínky vymezující požadavky na zajištění kvality dodávek, služeb nebo stavebních prací uplatněním principů platných systémových norem
  • určuje rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k zajištění kvality.

Principy SJ-PK jsou uplatňovány v těchto oblastech oboru PK:

  1. projektové práce (MP, část II/1)
  2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2)
  3. zkušebnictví, laboratorní činnosti (MP, část II/3)
  4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4)
  5. ostatní výrobky (MP, část II/5)
  6. zavádění nových technologií (MP, část II/6)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném od 20.12.2019 (konsolidované znění).

Oznámení změn Mětodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (Věstník dopravy 14/2019)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 19.12.2019.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 31.8.2008.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1.12.2010.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1. 2. 2013.

Datum posledni aktualizace: 24.1.2020

zajímavé akce

Seminář osob vykonávajících stavební doozor na stavbách PK

(13. 4. 2022)

http://www.silvyvoj.cz/seminar_stavebni_dozor_pozvanka.pdf

 

Diagnostika a spáva mostů 2022 - Diagnostické průzkumy předpjatých mostů ve správě ŘSD ČR

(21. 4. 2022)

silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/odborne-akce/diagnostika-a-sprava-mostu-2022

 

Zemní práce v Evropě

(21. - 22. 4. 2022)

https://www.earthworks2022.org/

 

27. Mezinárodní sympozium MOSTY

(16.-17. 6. 2022)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

16. Konference Dopravní infrastuktura
(8.-9. 6. 2022) 

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(20. 9. 2022)

https://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

29. Silniční konference 2022

(5.-6. 10. 2022)

https://www.silnicnikonference.eu

 

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.