Aktuální informace

Oznámení o vyhlášení experimentu přesnosti (MD) - FWD

Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s Technickými podmínkami 207 – Experiment přesnosti zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek pozemních komunikací, schválenými Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 74/2017-120-TN ze dne 29. března 2017 (dále jen „TP 207“), Ministerstvo dopravy vyhlašuje Experiment přesnosti zařízení měřících průhyb vozovek (dále jen „Experiment“), který navazuje na v letošním roce již uskutečněné Experimenty pro zařízení  pro měření součinitele tření povrchů vozovek, zařízení pro měření střední hloubky profilu (MPD) a zařízení pro měření podélných nerovností vyjádřených mezinárodním indexem nerovnosti IRI.

Experiment proběhne na přelomu měsíců října a listopadu 2018 – předpokládá se 44. týden na pozemních komunikacích Jihomoravského a Olomouckého kraje. Konkrétní termín konání a podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány před zahájením Experimentu.

Organizací a vyhodnocením Experimentu Ministerstvo dopravy pověřilo státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kontaktní osobou v této věci je Ing. Čestmír Kopřiva (e-mail: cestmir.kopriva@rsd.cz, telefon: 241 084 245).

Závaznou přihlášku, je třeba podat na Ředitelství silnic a dálnic ČR nejpozději do 19. října 2018.

Kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Ing. Čestmír Kopřiva, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4.

Přihláška

Pozn.

Pro účast na Experimentu přesnosti je zároveň nutné uhradit registrační poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH. V případě neúčasti registrovaného subjektu na Experimentu z důvodů tkvících na jeho straně se registrační poplatek nevrací. Jednacím jazykem a jazykem, ve kterém budou poskytovány veškeré další podrobnosti týkající se průběhu a vyhodnocení Experimentu pro všechna zařízení a ve kterém budou vyžadovány veškeré výstupy měření od jednotlivých účastníků, je český jazyk.

 

Datum posledni aktualizace: 5.10.2018

zajímavé akce

83. Mostařské online odpoledne - TROJSKÁ LÁVKA

(20. 5. 2021)

https://www.cbsbeton.eu/cz/akce/betonarska-odpoledne

 

Školení Technologie betonu - vady a poruchy betonových konstrukcí - online

(2. 6. 2021)

Školení TECHNOLOGIE BETONU - Cyklus 5 on-line webinářů - Česká Betonářská Společnost ČSSI (cbsbeton.eu)

 

26. Mezinárodní sympozium MOSTY

(7. - 8. 10. 2021)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

10. ročník Dopravní konference

(2. 9. 2021)

https://www.dopravnikonference.cz

 

Silniční konference 2021

(8. - 9. 9. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu

 

Projektování pozemních komunikací

(23. 9. 2021, upoutávka)

https://www.konference-projektovani.cz

 

Konference asfaltové vozovky 2021

(23. - 24. 11. 2021)

https://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Více

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.