Aktuální informace

Oznámení o vyhlášení experimentu přesnosti (MD) - FWD

Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s Technickými podmínkami 207 – Experiment přesnosti zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek pozemních komunikací, schválenými Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 74/2017-120-TN ze dne 29. března 2017 (dále jen „TP 207“), Ministerstvo dopravy vyhlašuje Experiment přesnosti zařízení měřících průhyb vozovek (dále jen „Experiment“), který navazuje na v letošním roce již uskutečněné Experimenty pro zařízení  pro měření součinitele tření povrchů vozovek, zařízení pro měření střední hloubky profilu (MPD) a zařízení pro měření podélných nerovností vyjádřených mezinárodním indexem nerovnosti IRI.

Experiment proběhne na přelomu měsíců října a listopadu 2018 – předpokládá se 44. týden na pozemních komunikacích Jihomoravského a Olomouckého kraje. Konkrétní termín konání a podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány před zahájením Experimentu.

Organizací a vyhodnocením Experimentu Ministerstvo dopravy pověřilo státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kontaktní osobou v této věci je Ing. Čestmír Kopřiva (e-mail: cestmir.kopriva@rsd.cz, telefon: 241 084 245).

Závaznou přihlášku, je třeba podat na Ředitelství silnic a dálnic ČR nejpozději do 19. října 2018.

Kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Ing. Čestmír Kopřiva, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4.

Přihláška

Pozn.

Pro účast na Experimentu přesnosti je zároveň nutné uhradit registrační poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH. V případě neúčasti registrovaného subjektu na Experimentu z důvodů tkvících na jeho straně se registrační poplatek nevrací. Jednacím jazykem a jazykem, ve kterém budou poskytovány veškeré další podrobnosti týkající se průběhu a vyhodnocení Experimentu pro všechna zařízení a ve kterém budou vyžadovány veškeré výstupy měření od jednotlivých účastníků, je český jazyk.

 

Datum posledni aktualizace: 5.10.2018

zajímavé akce

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.