Aktuální informace

Zveřejnění seznamů držitelů Oprávnění Ministerstva dopravy

 

 

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byly z webu pjpk staženy seznamy držitelů Oprávnění Ministerstva dopravy k:

 

  • provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací
  • výkonu činnosti stavebního dozoru
  • provádění mostních prohlídek
  • provádění prohlídek tunelů

 

Seznamy držitelů Oprávnění budou na pjpk postupně zveřejňovány, nicméně aby mohl být držitel Oprávnění v seznamu uveden, je nutné aby souhlasil se zpracováním osobních údajů, a to formou podpisu  Vzoru souhlasu se zpracování osobních údajů (Souhlas) a zasláním:

  1. podepsaného originálu Souhlasu v tištěné podobě na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Ing. Veronika Říhová, Čerčanská 2023/12, 140 00 (na obalku uvést "GDPR -Oprávnění")
  2. elektronicky podepsaného dokumentu Souhlasu emailem na adresu veronika.rihova@rsd.cz nebo datovou schránkou na adresu: zjq4rhz (do pole věc uvést "GDPR -Oprávnění")

Pokud od držitele Oprávnění neobdržíme podepsaný Souhlas, bude na pjpk v seznamu Oprávnění zobrazeno pouze číslo Oprávnění bez dalších údajů.

 

Případné dotazy a připomínky je možné směřovat na email: pjpk@rsd.cz, jako předmět uvádějte GDPR.

Datum posledni aktualizace: 24.8.2018

zajímavé akce

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.