Aktuální informace

16.3.2023 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 88 - Oprava trhlin v betonových konstrukcích

16.2.2023 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 107 - Odvodnění mostů pozemních komunikací

20.12.2022 Nově schválený metodický pokyn Ministerstva dopravy

Metodický pokyn Vydávání oprávění k prohlídkám mostních objektů PK

20.12.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 199 - Zatížitelnost zděných klenbových mostů

1.10.2022 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky

17.8.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

19.7.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

Metodika správy a údržby mostních objektů na místních a účelových komunikacích  

13.7.2022 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

 Směrnice pro dokumentaci staveb PK

24.6.2022 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

23.6.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

VL 1 - Vozovky a krajnice - oprava č. 1

1.4.2022 Zrušen technický předpis Ministerstva dopravy

TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace

15.3.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

VL 1 - Vozovky a krajnice, VL 2 - Odvodnění

14.2.2022 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 85 - Zpomalovací prahy, dodatek č. 1

15.11.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 12 - Trvalé oplocení

15.11.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 97  - Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací

14.9.2021 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro-  a strojně- technologického díla a  pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvl

30.4.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 1 - Všeobecně, změna č. 1

1.3.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 31 - Opravy betonových konstrukcí

1.3.2021 Nové znění MP tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů MD

Metodický pokyn, kterým se stanovuje jednotný postup tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů Ministerstva dopravy

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 19C - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 42 - Opravy, obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí mostů

zajímavé akce

Školení STEPS 2023

Workshop Silniční akademie

(únor - březen 2023)

https://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx

 

Konference dozorování - Praha 2023

(2. 3. 2023)

https://www.konferencedozorovani.cz

 

Seminář osob vykonávajících stavební dozor na stavbách PK

(12. 4. 2023)

http://www.silvyvoj.cz/seminar_stavebni_dozor_pozvanka.pdf

 

Konference dopravní infrastruktura

(18.-19. 4. 2023)

https://kdi.viaco.cz

 

28. Mezinárodní sympozium MOSTY

(20.-21. 4. 2023)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

(24. 5. 2023)

https://konference-projektovani.cz

 

SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES 2023

(6.-10. 10. 2023)

https://www.wrc2023prprague.org

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.