Úvodní strana > Předpisy >

Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy

NázevPřílohaÚčinnostNeplatné
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) pdf 1,2 MB 20. 12. 2019 Zobrazit neplatné
- Oznámení - Certifikační orgány a laboratorní činnosti pdf 1,5 MB 20. 12. 2019  
Metodický pokyn, kterým se stanovuje jednotný postup tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů MD pdf 921 kB 1. 3. 2021 Zobrazit neplatné
Směrnice pro dokumentaci staveb PK pdf 2,8 MB 1. 8. 2022 Zobrazit neplatné
Výkon stavebního dozoru na stavbách PK pdf 2,3 MB 1. 8. 2019 Zobrazit neplatné
Metodika správy a údržby mostních objektů na místních a účelových komunikacích pdf 1,2 MB 19. 7. 2022
- Pomocná matice dotací pro kraje a obce na správu, údržbu a výstavbu mostních objektů na území České republiky pdf 664 kB 30. 9. 2022  
Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí PK pdf 1,5 MB 1. 1. 2009
Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK pdf 492 kB 1. 1. 2023
Směrnice pro používání provizorních mostů BB v civilním sektoru pdf 1,1 MB 1. 1. 1992
Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením pdf 1,3 MB 1. 5. 2011
Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením, část II. pdf 1,8 MB 1. 10. 2012
Metodika schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích pdf 500 kB 1. 1. 2014
Podchody vedení technického vybavení pod PK pdf 4,9 MB 1. 1. 1992
Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací pdf 839 kB 1. 10. 2013
Větrání silničních tunelů Volba systému, navrhování, provoz a zabezpečení jakosti větracích systémů silničních tunelů pdf 26,3 MB 1. 5. 2013
Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního a ekonomického hlediska 1. 1. 1995
Vedení evidence o silnicích v ČR 1. 1. 1998
Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů PK 1. 1. 2009
Ekologie při údržbě a opravách PK - zrušeno - obsaženo v TP 105 1. 1. 2010
Technicko ekonomické hodnocení tunelů PK 1. 1. 2010
Školení obsluh tunelů 1. 1. 2009
Zkoušky požárně bezpečnostních zařízení v tunelech PK 1. 1. 2010
Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy 1. 1. 2010
Provozování systému hospodaření s mosty 1. 1. 2008
Hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost 1. 1. 2009
Pokyny k zásadám pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou 1. 1. 2000
Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích, Věstník dopravy 25/04 1. 1. 2005
Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového materiálu 1. 1. 2003
Zásady pro použití obrusných vrstev vozovek z hlediska protismykových vlastností 1. 1. 2006
Silniční železobetonové mosty z monolitických konstrukcí délky 3,6 - 9,0 m 1. 1. 1990
Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí nad 30 m + TP 50 pro provádění a údržbu 1. 1. 1991
Monolitické zdi pro silniční stavby 1. 1. 1990
Pokyny pro jednorázové zvýšení zatížitelnosti silničních mostů 1. 1. 1990
Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvýšení trvalé zatížitelnosti betonových silničních mostů 1. 1. 1990
Prováděcí pokyny ke stanovení zatížitelnosti mostů dle změny a) ON 73 6220 - jen tabulky zatížitelnosti mostů z prefabrikátů a desek, doplněk: pomůcka pro určování zatížitelnosti starších mostů 1. 1. 1985
Typové podklady a směrnice pro mostní konstrukce prefabrikované (nosníky spřaženy s železobetonovou monolitickou deskou): ŽMP 62/88,89,90, IZM (MJ), KU-M, VST-88, 92, VSTI 2000, I-9O, T-93, AMOS l.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové I - nosníky -TyP Rámové mosty, propustky a podchody IZM -TyP Trubní propustky PK 1. 1. 1989
Spodní stavby mostů SVB-82 SVB-84 SVB-88 1. 1. 1987
TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB-KK- 85) 1. 1. 1988
TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB-KK- 85) 1. 1. 1988
Železobetonové panely pro provizorní vozovky 1. 1. 1993
Katalog závad mostních objektů PK, (i CD) , Dodatek 2009 1. 1. 2008
Katalog svodidel 1. 1. 2010
Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích 1. 1. 2007
Zásady bezpečného utváření PK 1. 1. 2001
Utváření bezpečných PK 1. 1. 2008
Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod 1. 1. 2001
Technické podklady pro zajištění údržby silnic, I., II. a III. část =34 TPO (revize odpovídajících TePo pro údržbu a opravy silnic a MK (1992-93) 1. 1. 2005
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů (11 kapitol) 1. 1. 1997
Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů, 5 sv. 1. 1. 1985

Datum poslední aktualizace 2. 1. 2023 7:43:35

 

Neplatné dokumenty

NázevPřílohaÚčinnostNeplatné
Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK pdf 225 kB 1. 5. 2008 - 1. 8. 2022
Pomůcka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla 1. 1. 2002 - 1. 4. 2015
Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci 1. 1. 2002 - 1. 4. 2015
Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obce 1. 1. 2003 - 1. 4. 2015
Portály pro svislé dopravní značení 1. 10. 1988 - 1. 1. 1991
Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK pdf 935 kB 24. 11. 2016 - 31. 12. 2022

Datum poslední aktualizace 19. 12. 2022 15:14:42

zajímavé akce

Školení STEPS 2023

Workshop Silniční akademie

(únor - březen 2023)

https://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx

 

Konference dozorování - Praha 2023

(2. 3. 2023)

https://www.konferencedozorovani.cz

 

Seminář osob vykonávajících stavební dozor na stavbách PK

(12. 4. 2023)

http://www.silvyvoj.cz/seminar_stavebni_dozor_pozvanka.pdf

 

Konference dopravní infrastruktura

(18.-19. 4. 2023)

https://kdi.viaco.cz

 

28. Mezinárodní sympozium MOSTY

(20.-21. 4. 2023)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

(24. 5. 2023)

https://konference-projektovani.cz

 

SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES 2023

(6.-10. 10. 2023)

https://www.wrc2023prprague.org

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.