Úvodní strana > Systém jakosti >

Metodický pokyn systému jakosti PK

Metodický pokyn (MP) Systému jakosti pozemních komunikací je základním dokumentem SJ-PK, který stanovuje:

  • zásady uplatňování SJ-PK
  • technické podmínky vymezující požadavky na zajištění kvality dodávek, služeb nebo stavebních prací uplatněním principů platných systémových norem
  • určuje rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k zajištění kvality.

Principy SJ-PK jsou uplatňovány v těchto oblastech oboru PK:

  1. projektové práce (MP, část II/1)
  2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2)
  3. zkušebnictví, laboratorní činnosti (MP, část II/3)
  4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4)
  5. ostatní výrobky (MP, část II/5)
  6. zavádění nových technologií (MP, část II/6)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném od 20.12.2019 (konsolidované znění).

Oznámení změn Mětodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (Věstník dopravy 14/2019)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 19.12.2019.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 31.8.2008.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1.12.2010.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1. 2. 2013.

Datum posledni aktualizace: 21.10.2022

zajímavé akce

Školení STEPS 2023

Workshop Silniční akademie

(únor - březen 2023)

https://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx

 

Konference dozorování - Praha 2023

(2. 3. 2023)

https://www.konferencedozorovani.cz

 

Seminář osob vykonávajících stavební dozor na stavbách PK

(12. 4. 2023)

http://www.silvyvoj.cz/seminar_stavebni_dozor_pozvanka.pdf

 

28. Mezinárodní sympozium MOSTY

(20.-21. 4. 2023)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

(24. 5. 2023)

https://konference-projektovani.cz

 

SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES 2023

(6.-10. 10. 2023)

https://www.wrc2023prprague.org

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.