Úvodní strana > Předpisy >

Soubor předpisů a dokumentací pro PK

Úroveň / Sféra Česká republika Ministerstvo dopravy Objednatel (investor)
Soukromoprávní

Občanský zákoník

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č.146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
 
Veřejnoprávní

Stavební zákon

Zákon o VZ

Zákon o výrobcích

 • Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 
Administrativně správní

Usnesení vlády č. 97/1993 (sbližování předpisů ES)

Usnesení vlády 631/1993, a jeho aktualizace (rozvoj dálnic a 4 pruhových silnic pro motorová vozidla)

 • Směrnice pro dokumentaci staveb PK
 • Metodické pokyny SJ-PK, Výkon stavebního dozoru, Oprávnění k prohlídkám mostů a prohlídkám tunelů, apod.
 • Zadávání veřejné zakázky
Smluvní  
 • Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby  PK
 • Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK
 • Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK
 • Všeobecné obchodní podmínky staveb PK
 • Všeobecné obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu
 • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 • Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby  PK
 • Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK
 • Zvláštní obchodní podmínky stavby PK
 • Zvláštní obchodní podmínky stavby PK menšího rozsahu
 • Soupis prací stavby
Technická

ČSN

ČSN EN

ČSN ISO

 • Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
 • Technické kvalitativní podmínky staveb PK
 • Technické podmínky MD
 • Vzorové listy staveb PK
 • Další technické předpisy MD
 • Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
 • Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK
 • Zadávací dokumentace stavbyPK
 • (Projektová dokumentace pro provádění stavby PK...)

 

Datum posledni aktualizace: 21.12.2016

zajímavé akce

Školení STEPS 2023

Workshop Silniční akademie

(únor - březen 2023)

https://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx

 

Konference dozorování - Praha 2023

(2. 3. 2023)

https://www.konferencedozorovani.cz

 

Seminář osob vykonávajících stavební dozor na stavbách PK

(12. 4. 2023)

http://www.silvyvoj.cz/seminar_stavebni_dozor_pozvanka.pdf

 

28. Mezinárodní sympozium MOSTY

(20.-21. 4. 2023)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

(24. 5. 2023)

https://konference-projektovani.cz

 

SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES 2023

(6.-10. 10. 2023)

https://www.wrc2023prprague.org

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.