Úvodní strana > Předpisy >

Technické podmínky (TP)

 Betonové konstrukce a mosty     Dopravní značení     Geotechnika a zemní těleso     Projektování a navrhování PK     Tunely     Vozovky     Vybavení silnic a dálnic     Životní prostředí, okolí komunikace       vybrat vše
NázevPřílohaÚčinnostNeplatné
TP 37 - Provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků pdf 15,1 MB 1. 1. 1990
TP 41 - Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu pdf 247 kB 1. 9. 1990
TP 42 - Opravy, obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí mostů pdf 3,7 MB 1. 3. 2021 Zobrazit neplatné
TP 43 - Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály pdf 6,7 MB 1. 9. 1990
TP 53 - Protierozní opatření na svazích PK pdf 24,9 MB 1. 7. 2003
TP 54 - Železobetonové desky spřažené s prefa nosníky mostů pozemních komunikací pdf 3,1 MB 1. 5. 2014 Zobrazit neplatné
TP 57 - Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích – únikové zóny pdf 11,8 MB 1. 5. 2008 Zobrazit neplatné
TP 58 - Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání   pdf 445 kB 15. 2. 2016 Zobrazit neplatné
TP 62 -  Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem pdf 10,8 MB 1. 8. 2010 Zobrazit neplatné
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích pdf 6,5 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK pdf 33,5 MB 1. 4. 2015 Zobrazit neplatné
TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK pdf 1,9 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 72 - Diagnostický průzkum mostů PK pdf 786 kB 1. 4. 2009 Zobrazit neplatné
TP 73 - Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet. pdf 85,8 MB 1. 3. 1996
TP 74 - Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou.  pdf 8,5 MB 1. 3. 1996
TP 75 - Uložení nosných konstrukcí mostů PK pdf 1,9 MB 1. 2. 2006 Zobrazit neplatné
TP 76A - Geotechnický průzkum pro PK, Zásady geotechnického průzkumu pdf 1016 kB 1. 7. 2009 Zobrazit neplatné
TP 76B - Geotechnický průzkum pro PK,  Provádění geotechnického průzkumu pdf 599 kB 1. 7. 2009 Zobrazit neplatné
TP 76C - Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů PK pdf 852 kB 1. 1. 2008
TP 79 - Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací pdf 1,8 MB 1. 1. 2015 Zobrazit neplatné
TP 80 - Elastický mostní závěr pdf 3,1 MB 1. 3. 2013 Zobrazit neplatné
TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích pdf 4,5 MB 15. 12. 2015 Zobrazit neplatné
TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích, dodatek č.1 pdf 1,6 MB 5. 9. 2018  
TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek pdf 6,8 MB 1. 3. 2010 Zobrazit neplatné
TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací pdf 1,2 MB 1. 3. 2014 Zobrazit neplatné
TP 85 - Zpomalovací prahy pdf 1,7 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 85 - Zpomalovací prahy, dodatek č. 1 pdf 224 kB 15. 2. 2022  
TP 86 - Mostní závěry  pdf 8,4 MB 1. 7. 2009 Zobrazit neplatné
TP 86 - změna č. 1 - Mostní závěry pdf 727 kB 15. 2. 2019  
TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek   pdf 1,7 MB 1. 3. 2010 Zobrazit neplatné
TP 88 - Oprava trhlin v betonových konstrukcích pdf 24,9 MB 1. 2. 1997 - 31. 3. 2023
TP 90 - Mostová souprava - Používání provizorních mostů z mostové soupravy z MS v civilním sektoru pdf 2,9 MB 1. 2. 1997
TP 90, dodatek 1 - Mostová souprava - používání provizorních mostů MS pdf 816 kB 1. 8. 2010  
TP 91 - Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem pdf 3,3 MB 1. 4. 1997
TP 92 - Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem pdf 4,1 MB 1. 1. 2011 Zobrazit neplatné
TP 93 - Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů pdf 843 kB 1. 2. 2011 Zobrazit neplatné
TP 94 -  Úprava zemin pdf 669 kB 1. 11. 2013 Zobrazit neplatné
TP 96 - Vysprávky vozovek tryskovou metodou pdf 384 kB 1. 10. 2011 Zobrazit neplatné
TP 96 - změna č. 1 - Vysprávky vozovek tryskovou metodou pdf 1 MB 15. 10. 2020  
TP 97 - Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací  pdf 1,5 MB 15. 11. 2021 Zobrazit neplatné
TP 98 -  Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací   pdf 56,6 MB 1. 10. 2003
TP 98 - změna 1 - Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací  - změna 1  pdf 1,2 MB 1. 9. 2010  
TP 99 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace pdf 67,5 MB 1. 1. 1998
TP 99, dodatek 1 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace  pdf 795 kB 1. 1. 2005  
TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK pdf 14,9 MB 1. 11. 2017 Zobrazit neplatné
- Příloha 1 - Mapa cílů pdf 3 MB 1. 11. 2017  
TP 101 - Výpočet svodidel pdf 15,4 MB 1. 1. 1998
TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón  pdf 4,2 MB 1. 12. 2008
TP 104 - Protihlukové clony pozemních komunikací pdf 13,3 MB 1. 12. 2016 Zobrazit neplatné
TP 105 - Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací pdf 1,3 MB 1. 2. 2011 Zobrazit neplatné
TP 107 - Odvodnění mostů PK pdf 1,6 MB 1. 3. 2023 Zobrazit neplatné
TP 110 - Používání provizorních mostů Mabey Universal pdf 4,6 MB 1. 11. 1998
TP 112 - Studené pěnoasfaltové vrstvy pdf 776 kB 1. 2. 2007 Zobrazit neplatné
TP 113 - Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací   pdf 39,2 MB 1. 1. 1999
TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích pdf 956 kB 1. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 114, dodatek 1 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 1 pdf 589 kB 11. 4. 2016  
TP 114, dodatek 2 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 2 pdf 425 kB 1. 4. 2018  
TP 114, dodatek 3 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 3 pdf 696 kB 15. 11. 2018  
TP 114, dodatek 4 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 4 pdf 795 kB 1. 7. 2020  
TP 114, konsolidované znění - Svodidla na pozemních komunikacích - konsolidované znění pdf 1,5 MB 1. 7. 2020  
TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem pdf 1,6 MB 1. 4. 2009
TP 116 - Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze silničních pozemků pdf 459 kB 15. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 119 - Odrazová zrcadla pdf 875 kB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 120 - Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK pdf 960 kB 1. 7. 2010 Zobrazit neplatné
TP 123 - Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí pdf 6,8 MB 1. 10. 1999
TP 124 - Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací pdf 4 MB 1. 1. 2009 Zobrazit neplatné
TP 127 - Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování pdf 724 kB 1. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 130 - Zařízení odrazující zvěř od vstupu na pozemní  komunikaci pdf 1,3 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi pdf 8,2 MB 1. 5. 2000
TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích pdf 19,2 MB 1. 5. 2000
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK pdf 5,9 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích pdf 6,6 MB 1. 5. 2017 Zobrazit neplatné
TP 136 - Povlakovaná výztuž do betonu pdf 666 kB 1. 7. 2000
TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací   pdf 759 kB 10. 4. 2016 Zobrazit neplatné
TP 138 - Užití struskového kameniva do pozemních komunikací pdf 567 kB 1. 4. 2011 Zobrazit neplatné
TP 139 -  Betonové svodidlo pdf 1,1 MB 15. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 141 - Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na PK pdf 11,6 MB 1. 1. 2001
TP 142 - Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany,  parkovací závory, pollery) pdf 565 kB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 143 - Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek pdf 372 kB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 144 - Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK pdf 2,1 MB 1. 4. 2010 Zobrazit neplatné
TP 145 - Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi pdf 76,6 MB 1. 2. 2001
TP 146 - Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích pdf 3 MB 15. 2. 2020 Zobrazit neplatné
TP 147 - Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky pdf 397 kB 1. 7. 2010 Zobrazit neplatné
TP 148 - Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik pdf 1,7 MB 1. 3. 2009
TP 150 - Údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva pdf 415 kB 1. 2. 2011 Zobrazit neplatné
TP 151 - Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT) pdf 397 kB 1. 7. 2010 Zobrazit neplatné
TP 152 - Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích pdf 2,2 MB 1. 1. 2002
TP 153 - Zpevněná travnatá parkoviště pdf 16,6 MB 1. 2. 2002 Zobrazit neplatné
TP 154 - Provoz, správa a údržba tunelů PK pdf 54,3 MB 1. 12. 2009
TP 156 - Vodící stěny a ukazatele směru pdf 767 kB 1. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 157 - Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu pdf 7,1 MB 1. 2. 2004
TP 158 - Tlumiče nárazu pdf 1 MB 1. 6. 2014 Zobrazit neplatné
TP 158 dodatek č. 1 - Tlumiče nárazu -  dodatek č. 1 pdf 422 kB 10. 5. 2016  
TP 159 - Dočasná svodidla pdf 475 kB 1. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 161 - Mostní souprava MMT - Používání provizorních mostů MMT-100 pdf 4,7 MB 1. 11. 2003
TP 164 - Izolační systémy mostů PK (polyuretany) pdf 3,9 MB 1. 4. 2014 Zobrazit neplatné
TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích pdf 11,2 MB 1. 4. 2005
TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná část, katalog, návrhová metoda pdf 3 MB 1. 12. 2004
TP 170 - dodatek č.1 - Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná část, katalog, návrhová metoda pdf 6 MB 1. 9. 2010  
TP 170 - upravený dotisk - Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná část, katalog, návrhová metoda pdf 4,7 MB 1. 9. 2006  
TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací pdf 12,8 MB 1. 1. 2005
TP 172 - Dopravní informační centra – požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací pdf 2,2 MB 1. 2. 2005
TP 174 - Zásady pro používání dopravních majáčků pdf 801 kB 15. 2. 2013 Zobrazit neplatné
- TP 174 - oprava 1, Zásady pro používání dopravních majáčků pdf 415 kB 20. 5. 2016  
TP 175 - Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací pdf 1,6 MB 1. 8. 2006
TP 175 - změna 1, Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací pdf 675 kB 1. 4. 2009  
TP 176 - Hlušinová sypanina v tělese PK pdf 654 kB 1. 3. 2011 Zobrazit neplatné
TP 177 - Mostní objekty PK s použitím korugovaných plastových trub pdf 5,2 MB 1. 1. 2006
TP 178 - Izolační systémy mostů PK - polymetylmetakryláty pdf 3,4 MB 1. 4. 2014 Zobrazit neplatné
TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty pdf 10,6 MB 1. 6. 2017 Zobrazit neplatné
TP 180 - Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy pdf 4 MB 1. 8. 2006
TP 181 - Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby pdf 3,8 MB 1. 10. 2006
TP 182 - Dopravní telematika na PK pdf 69,3 MB 1. 11. 2006
TP 183 - Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise pdf 2,6 MB 1. 2. 2007
TP 184 - Systém hospodaření s pozemními komunikacemi pdf 32 kB 1. 2. 2007
TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích pdf 1,6 MB 1. 5. 2007
TP 187 - Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací pdf 981 kB 1. 1. 2008
TP 188 - Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací pdf 8,1 MB 15. 9. 2018 Zobrazit neplatné
TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích pdf 1,9 MB 1. 12. 2018 Zobrazit neplatné
TP 192 - Dlažby pro konstrukce PK pdf 3,5 MB 1. 5. 2008
TP 193 - Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů pdf 514 kB 1. 7. 2008
TP 194 - Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK pdf 2,3 MB 1. 7. 2008
TP 197 - Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí (1. díl) pdf 494 kB 1. 9. 2008
TP 198 - Vylehčené násypy PK pdf 783 kB 1. 10. 2008
TP 199 - Zatížitelnost zděných klenbových mostů   pdf 1,2 MB 1. 1. 2023
TP 199 - Skript pro výpočet zatížitelnosti zip 32 kB 1. 1. 2023  
TP 200 - Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN   pdf 4 MB 1. 1. 2009
TP 201 - Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK   pdf 1,3 MB 1. 12. 2008
TP 202 - Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic   pdf 1,5 MB 1. 12. 2008
TP 203 - Ocelová svodidla (svodnicového typu) pdf 1,3 MB 15. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 204 - Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích pdf 3,1 MB 1. 1. 2009
TP 205 - Zásady pro proměnné dopravní značení na PK pdf 22,4 MB 1. 1. 2009
TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK pdf 1 MB 1. 4. 2017 Zobrazit neplatné
TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK, dodatek č.1 pdf 981 kB 25. 2. 2019  
TP 208 - Recyklace   konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena pdf 576 kB 1. 8. 2009
TP 209 - Recyklace   asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka pdf 358 kB 1. 8. 2009
TP 210 - Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK pdf 562 kB 1. 1. 2011
TP 211 - Izolační systémy mostů PK (přímopojížděné systémy)  pdf 989 kB 1. 1. 2010
TP 212 - Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech pozemních komunikací pdf 832 kB 9. 10. 2017 Zobrazit neplatné
TP 213 - Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek   pdf 480 kB 1. 10. 2009
TP 215 - Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů PK   pdf 2,5 MB 1. 1. 2010
TP 216 - Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK pdf 645 kB 1. 1. 2010
TP 217 - Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích pdf 1,8 MB 1. 6. 2017 Zobrazit neplatné
TP 218 - Navrhování zón 30  pdf 2,6 MB 15. 1. 2010
TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí pdf 2,6 MB 15. 5. 2019 Zobrazit neplatné
TP 220 - Těžká mostová souprava - Používání provizorních mostů TMS  pdf 4,4 MB 1. 7. 2010
TP 221 - Montovaný most silniční -  Používání provizorních mostů MMS   pdf 2,3 MB 1. 7. 2010
TP 222 - Mostní provizorium z plnostěnných nosníků - Používání mostního provizoria PN pdf 946 kB 1. 12. 2011
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy pdf 8,3 MB 15. 9. 2018 Zobrazit neplatné
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, oprava č.1 pdf 2,6 MB 26. 11. 2018  
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, příloha č.1 xlsx 105 kB 15. 9. 2018  
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, příloha č.2 xlsx 13 kB 15. 9. 2018  
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, příloha č.3 xlsx 72 kB 26. 11. 2018  
TP 226 - Vysokohodnotné betony pro mosty PK pdf 496 kB 1. 7. 2010
TP 229 - Bezpečnost v tunelech PK pdf 2,7 MB 1. 12. 2010
- TP 229, dodatek 1 Bezpečnost v tunelech PK pdf 4,3 MB 23. 11. 2016  
TP 231 - Ošetřování betonu pdf 444 kB 1. 3. 2011
TP 232 - Propustky a mosty malých rozpětí pdf 3 MB 1. 5. 2012
TP 233 - Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací pdf 702 kB 1. 7. 2011
TP 237 - Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací pdf 3,3 MB 1. 7. 2011
TP 238 - Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS)  pdf 731 kB 1. 1. 2012
TP 253 - Modulární lávka ML18 pdf 1,5 MB 1. 12. 2014
TP 254 - Modulární lávka ML36 pdf 3,6 MB 1. 12. 2014
TP 258 - Mostní zábradlí pdf 817 kB 1. 7. 2015
TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností pdf 785 kB 1. 12. 2017
TP 260 - Přímo pojížděné mosty pozemních komunikací pdf 7,5 MB 1. 2. 2017
TP 261 - Integrované mosty pdf 6,6 MB 14. 8. 2017
- TP 261 - oprava č. 1, Integrované mosty pdf 756 kB 2. 10. 2017  
TP 262 - Ložiska mostů pozemních komunikací pdf 1,7 MB 1. 6. 2018

Datum poslední aktualizace 16. 3. 2023 19:44:01

 

Neplatné dokumenty

NázevPřílohaÚčinnostNeplatné
TP 15 - Etapová výstavba netuhých vozovek pdf 1,3 MB 1. 4. 1984 - 1. 5. 2010
TP 17 - Pokyny pro zřizování a ošetřování zpevněných travnatých parkovišť pdf 819 kB 1. 9. 1984 - 30. 9. 1989
TP 28 - Odvodnění silnic vsakovací drenáží pdf 609 kB 15. 12. 1986 - 31. 12. 1991
TP 31 - Katalog energetické náročnosti stavebních silničních materiálů, prací a konstrukcí vozovek pdf 1 MB 1. 10. 1987 - 1. 5. 2010
TP 36 - Pokyny pro zřizování a ošetřování zpevněných travnatých parkovišť pdf 978 kB 1. 10. 1989 - 31. 1. 2002
TP 51 - Odvodnění silnic vsakovací drenáží pdf 1,5 MB 1. 1. 1992 - 28. 3. 2014
TP 55 - Snížení spotřeby energií a omezení emisí obaloven živičných směsí pdf 330 kB 1. 5. 1993 - 1. 5. 2010
TP 59 - Zatížení a navrhování svodidel pdf 475 kB 1. 1. 1994 - 31. 12. 1998
TP 63 - Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 1. 1. 1997 - 10. 10. 2011 Zobrazit neplatné
TP 67 - Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy pdf 983 kB 1. 10. 1995 - 1. 7. 2010
TP 68 - Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek pdf 528 kB 1. 10. 1995 - 1. 7. 2010
TP 76 - Technické podmínky geologického průzkumu pro dálniční stavby pdf 16 MB 1. 2. 1977 - 16. 11. 1995
TP 84 - Protikorozní úprava ocelových konstrukcí pdf 1,1 MB 1. 7. 1996 - 31. 12. 2003
TP 88 - Oprava trhlin v betonových konstrukcích pdf 1,9 MB 1. 4. 2023
TP 89 - Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům pdf 35,5 MB 1. 2. 1997 - 1. 3. 2017
TP 95 - Vrstevnaté násypy pdf 1,3 MB 1. 4. 1997 - 1. 7. 2010
TP 108 - Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách pdf 8,6 MB 16. 6. 1999 - 28. 2. 2006
TP 117 - Zásady pro informačně orientační značení na PK pdf 2,9 MB 16. 6. 1999 - 28. 2. 2006
TP 118 - Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek pdf 902 kB 1. 7. 1999 - 1. 3. 2008
TP 125 - Vodicí zařízení - Vodicí retroreflexní prvky pdf 152 kB 1. 1. 2000 - 14. 10. 2005
TP 129 - Zkoušení a schvalování svodidel pdf 528 kB 1. 1. 2000 - 1. 4. 2010
TP 134 - Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem pdf 621 kB 1. 6. 2000 - 31. 8. 2009
TP 160 - Mostní elastomerová ložiska pdf 29,3 MB 1. 2. 2004 - 31. 5. 2018
TP 165 - Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace pdf 779 kB 1. 8. 2004 - 1. 4. 2022
TP 173 - Použití mostních hrncových ložisek pdf 1,6 MB 1. 8. 2006 - 31. 5. 2018
TP 199 - Zatížitelnost zděných klenbových mostů   pdf 1,9 MB 1. 12. 2008 - 31. 12. 2022 Zobrazit neplatné
TP 224 - Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací pdf 947 kB 1. 8. 2010 - 1. 10. 2015

Datum poslední aktualizace 16. 3. 2023 19:47:15

zajímavé akce

Školení STEPS 2023

Workshop Silniční akademie

(únor - březen 2023)

https://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx

 

Konference dozorování - Praha 2023

(2. 3. 2023)

https://www.konferencedozorovani.cz

 

Seminář osob vykonávajících stavební dozor na stavbách PK

(12. 4. 2023)

http://www.silvyvoj.cz/seminar_stavebni_dozor_pozvanka.pdf

 

Konference dopravní infrastruktura

(18.-19. 4. 2023)

https://kdi.viaco.cz

 

28. Mezinárodní sympozium MOSTY

(20.-21. 4. 2023)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

(24. 5. 2023)

https://konference-projektovani.cz

 

SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES 2023

(6.-10. 10. 2023)

https://www.wrc2023prprague.org

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.